ชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยาวานรนิวาสธงชัย เต็มธนมงคล181-1-60187-7ออมทรัพย์
กสิกรไทยโลตัสคลอง7ธงชัย เต็มธนมงคล569-2-03414-9ออมทรัพย์